BİZ KİMİZ """BİZ YER GÖSTEREN DEĞİL; YOL GÖSTERENİZ!.."""

İnsanların en hassas olduğu "EMLAK" konusunda, GÜVEN duyabilecekleri ve kendilerini doğru yatırım 
yönünde yönlendirebilecek kurum ve kişilere ihtiyaçları vardır. İşte bu durumlarda biz
MASTER EMLAK DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL olarak

YER GÖSTEREN DEĞİL; YOL GÖSTERENİZ!...

ve sizlere danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarız.

EMİRE KORU & AYHAN TÜRKDOĞAN

 
KURUMSAL FİRMALARA KİRALIK HAVUZLU BUTİK OTEL İKİZ VİLLALAR  

Emlak Nedir ? Emlakçılık Nedir ? 
Yasal çerçevesi Borçlar Kanunun  404. maddesine göre çizilen emlakçılık tarifi şudur:
“Tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilindebir akdin yapılması imkanını
hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir. 
Tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir.
Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz”
Kısacası emlakçılık odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından 
verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir.

 

 

SATILIK & KİRALIK EMLAK SATILIK & KİRALIK İŞYERİ SATILIK ARSA & ARAZİ  

DANIŞMANLIK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Tapu sicil nüdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla intikal, intifa vb. mülkiyetle ilgili tüm işlemlere aracılık etmek

 • Danışmanlık hizmeti vermek

 • Noterlerde satış vaadi sözleşmesi yapılmasına yardımcı olmak

 • Veraset ve vergi dairelerinden ilişik kesme yazısı alınması

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesine yardımcı olmak

 • Beyanname doldurmak

 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunmak

 • Sanayi turizm vb. mülklerin teşvik yatırım belgesine uygunluğunu araştırmak

 • Kooperatif kurulmasuna yardımcı olup pazar araştırması yapmak

 • Kooperatiflere arsa ve üye konusunda yardımcı olmak

 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi vermek

 • Kira sözleşmesi hazırlamak ve takibini yapmak vb.